Besplatni energetski certifikati

Poštovani klijenti!

ISKORISTITE SVOJE  PRAVO NA BESPLATAN ENERGETSKI CERTIFIKAT POSLUJUĆI SA NAMA!

Energetsko certificiranje zgrada

Danom ulaska u Europsku uniju počela je obveza izdavanja energetskih certifikata za postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju a od 01. siječnja 2016. godine obvezu pribavljanja energetskog cerifikata imaju i zgrade koje se iznajmljuju, daju u zakup ili daju na leasing a imaju ukupnu korisnu površinu veću od 50m2 ili se radi o posebnom dijelu zgrade koji se nalazi u zgradi koja ima ukupnu korisnu površinu veću od 50m2 bez obzira na površinu tog posebnog dijela.

Za nekretnine za koje je ugovor o iznajmljivanju, davanju u zakup ili na leasing sklopljen prije 01. siječnja 2016. energetski certifikat nije obavezan do kraja trajanja te ugovorne obveze. Također, iznajmljivanje se u ovom kontekstu ne odnosi i na turističku djelatnost, stoga pružatelji usluga smještaja u stanovima, apartmanima i kućama za odmor nisu dužni ishoditi energetski certifikat.  

Energetski certifikat je dokument koji vrijedi 10. godina a njime se utvrđuje energetski razred zgrade, predočuju energetske karakteristike zgrade i daju informacije o potrošnji energije te stanju zgrade u odnosu na energetsku učinkovitost. Energetski certifikat daje i prijedlog mjera za isplativo poboljšanje energetskih karakteristika zgrade kako bi se smanjila potrošnja energije. 


Što je energetski razred zgrade?

Energetski razred zgrade je indikator energetskih svojstava zgrade koji se za stambene zgrade izražava preko godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu ploštine korisne površine zgrade, a za nestambene zgrade preko relativne vrijednosti godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (iz Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, Narodne novine 81/1229/1378/13).

Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s time da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred. Energetski razredi se iskazuju za referentne klimatske podatke.

Energetski razredi stambenih zgrada 
 


Energetski razred

Q”H,nd,ref – specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke u kWh/(m²a)

A+

≤ 15

A

≤ 25

B

≤ 50

C

≤ 100

D

≤ 150

E

≤ 200

F

≤ 250

G

> 250

Energetski razred stambene zgrade ovisi  o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje za referentne klimatske podatke u kWh/(m²a).

Energetski razredi nestambenih zgrada 
 

Energetski
razred

QH,nd,rel – relativna vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za grijanje u %

A+

≤ 15

A

≤ 25

B

≤ 50

C

≤ 100

D

≤ 150

E

≤ 200

F

≤ 250

G

> 250

Energetski razred nestambene zgrade ovisi o relativnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje izraženoj u %.

Na koje se zgrade odnosi obaveza energetskog certificiranja?

Energetski certifikat mora imati zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m², a od 9. srpnja 2015. veću od 250 m² te svaka druga zgrada koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje u leasing ili u zakup, odnosno njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi ili prodaje.
Vrste zgrada u cjelini ili samostalnih uporabnih cjelina zgrada za koje se izdaje energetski certifikat određene su prema pretežitoj namjeni korištenja i dijele se na:

A. stambene zgrade: 

 1. s jednim stanom i stambene zgrade u nizu s jednim stanom za koje se izrađuje jedan energetski certifikat,
 2. sa dva i više stana i zgrade za stanovanje zajednica (npr.: domovi umirovljenika, đački, studentski, radnički odnosno dječji domovi, zatvori, vojarne i slično) za koje se u pravilu izrađuje jedan zajednički certifikat, a može se izraditi i zasebni energetski certifikat.

B.1. nestambene zgrade:

 1. uredske, administrativne i druge poslovne zgrade slične pretežite namjene,
 2. školske i fakultetske zgrade, vrtići i druge odgojne i obrazovne ustanove,
 3. bolnice i ostale zgrade namijenjene zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi,
 4. hoteli i restorani i slične zgrade za kratkotrajni boravak (uključivo apartmani),
 5. sportske građevine,
 6. zgrade veleprodaje i maloprodaje (trgovački centri, zgrade s dućanima),
 7. ruge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18°C ili višu (npr.: zgrade za promet i komunikacije, terminali, postaje, zgrade za promet, pošte, telekomunikacijske zgrade, zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, muzeji i knjižnice, i sl.),

B.2. ostale nestambene zgrade u kojima se koristi energija radi ostvarivanja određenih uvjeta kondicioniranja.
Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s tim da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.
Izdavanje energetskog certifikata nije potrebno za:

 1. Zgradu koja ima rok uporabe dvije godine i manje,
 2. Zgradu namijenjenu održavanju vjerskih obreda,
 3. Zgradu ukupne korisne površine manje od 50 m2,
 4. Industrijske zgrade, radionice, nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama,
 5. Izdavanje uporabne dozvole, ako je zahtjev podnesen radi  izdavanja:
 • Uporabne dozvole za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007.,
 • Uporabne dozvole za  građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968.,
 • Uporabne dozvole za građevinu izgrađenu, rekonstruiranu, obnovljenu ili saniranu u provedbi propisa o obnovi , odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi,
 • Uporabne dozvole za građevinu koju je Republika Hrvatska kupila u svrhu stambenog zbrinjavanja,
 • Uporabne dozvole za građevinu čiji je akt za građenje uništen.